(cs) Sledovací zařízení nalezeno během setkání v Cuneo

(article originally published on https://kronika.noblogs.org/post/2019/07/06/sledovaci-zarizeni-nalezeno-behem-setkani-v-cueno/)

Hlasy, slyšené během setkání v sobotu 8. června před vězením Cuneo v rámci kampaně proti 41bis, jsou povzbuzením pro vězně. Nebyly však slyšeny jen pozornýma ušima vězňů, ale i těma státu.

U malé zdi podél cesty, na nejbližším místě k části vězení 41bis, kde během shromáždění jsou obvykle umístěny zvukové aparatury, si bdělý soudruh pohybem několika kamenů všiml podivného balíku zabaleného v černém pytli na odpadky. Uvnitř jsme našli přístroj schopný zaznamenávat obrazy a zvuk (byl vyroben z obrazovky a vstupu pro SD kartu, baterií, mikrofonu a kamery ukryté za kamenem, kde byla díra vyrobena).

Toto zařízení nemohlo odeslat data, ale uložilo je na SD kartu. Policajti si mysleli, že po shromáždění by mohli získat vše a dívat se klidně na obrazy v jejich kanceláři na policejní stanici. Sledováním hodin již zaznamenaných snímků jsme zjistili, že paměť byla “aktivována” 3. června a kamera byla instalována v odpoledne v sedm, den před shromážděním.

Bez úcty k soudcům a vyšetřovatelům, vztek proti těmto místům vězení se nezastavil. Dokazuje to hluk, který způsobili vězni, kteří bili do cel, během shromáždění. Ukázal to i ten, který na druhý den založil oheň v jeho cele a napadl vězeňské stráže. Taky to ukázaly vzpoury propuklé v několika italských vězeních v posledních měsících.

This entry was posted in Surveillance device examples and tagged . Bookmark the permalink.